Lisäpotkua Etelä-Karjalan tapahtumiin!

Luomme Etelä-Karjalaan tapahtumaklusteria – tapahtumatoimijoiden kotipesää, jossa tunnistetaan maakunnan tapahtumien tekijät, kipupisteet ja kehittämiskohteet.

Tarjoamme apua, koulutusta ja sparrausta tapahtumien toteuttamiseen sekä luomme perustaa uusien tapahtumien toteutukselle. Voimme auttaa tapahtumien tekijöitä esimerkiksi tapahtumakonseptien kehittämisessä ja muotoilussa tai alueen kuntia kehittämään oman alueen tapahtumakenttää.

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Ajankohtaista

Etelä-Karjalan tapahtumat

 Tutustu alta maakunnan tapahtumatarjontaan!

Palvelun tarjoaa Etelä-Karjalan liitto:

Etelä-Karjalan tapahtumakalenteri

Meistä

Etelä-Karjalan tapahtumaklusteri -hankkeen päätavoite on luoda tapahtumaklusterin konsepti Etelä-Karjalaan.

Toimenpiteinä hankkeessa kartoitetaan alueen tapahtumakenttää ja sen tarpeita, tarjotaan koulutusta ja sparrausta kentän tarpeisiin, lisätään tapahtumatoimijoiden välistä yhteistyötä sekä kartoitetaan tapahtumien aluetaloudellisia, ekologisia ja ekonomisia vaikuttavuuslukuja. Lisäksi hankkeessa kehitetään uusia tapahtumakonsepteja ja edistetään tapahtumakävijöiden houkuttelua alueelle.​

Hankkeen päätoteuttajana toimii LAB-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana toimii Humak-ammattikorkeakoulu.

Learn how we helped 100 top brands gain success